Общи условия

Общи условия за ползване на сайтa https://zoom-clean.eu

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЗУУУМ“ ЕООД, от една страна, и Потребителите на интернет страницата намираща се на домейн https://zoom-clean.eu (наричани по-долу Потребители), от друга.

Всеки потребител следва да се запознае с публикуваните Общи условия преди да използва информацията и услугите, предлагани от сайта https://zoom-clean.eu.

С визуализирането на сайта https://zoom-clean.eu, всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящите Общи условия съдържат информация за правилата, приложими към използването на сайта https://zoom-clean.eu и представляват основна информация за предлаганите от  фирма за почистване „ЗУУУМ“ ЕООД  услуги – почистване на домове, почистване на офиси, почистване на фасади, почистване на прозорци, пране на килими и мека мебел, почистване след ремонт, почистване на подови настилки и отдаване на вишки под наем.

„ЗУУУМ“ ЕООД полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията услуги на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности, поради което рискът при ползване на съдържанието от уеб сайта на „ЗУУУМ“ ЕООД зависи и се поема от потребителите, които са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на него.

„ЗУУУМ“ ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Поради това „ЗУУУМ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, или други вреди претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на сайта.

„ЗУУУМ“ ЕООД не носи отговорност и за евентуални различия между предлаганите в сайта услуги, така както са възприети от нашите клиенти и реално предоставените такива.

Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, описания или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от „ЗУУУМ“ ЕООД без предварително предупреждение.

Работата с личната информация, която Вие ако желаете можете да изпратите до сайта zoom-clean.eu е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

В този случай, когато в някои от разделите на сайта може да се наложи да посочите Ваши лични данни – имена, телефон, email или други, дружеството Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира – например за да бъде предложена търсена от Вас услуга, да установи по-добре вашите нужди и интереси. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена услуга или поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши услуги или актуални предложения.

Достъп до тази предоставена от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това.

Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази информация.