ZOOOM Cleaning

„Зууум“ ЕООД,
гр. Плевен, ул. „Уилям Гладстон“ 16,
ЕИК: 114690039,
управител: Огнян Георгиев

Контакти

0898 918673

за София, Монтана, Враца, Видин, Плевен

0887 450209; 0899 116674

за Ловеч, Габрово, Севлиево, Троян, Велико Търново

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ