Информация
Снимки

Почистването на графити от различните повърхности се прави от различни по вид препарати и технология. За да се предотврати повторно продължително и сложно почистване се изпозлзват импрегнатори, които нанесени върху стените ги правят „негостоприемни” за рисуване с маркери и спрей. Повърхността придобива специфични свойства и боите се стичат по нея, без да могат да бъдат фиксирани. Второто изискване към повърхността, обработена с тези продукти, наречени най общо АНТИГРАФИТИ, е тя да може лесно да бъде почиствана от нанесените рисунки, без да остават следи.