Информация

Фирмата ни предлага пълен комплекс услуги по почистване  и дезинфекция на басейни . Възможност за избор на  почистващи и поддържащи препарати и консумативи на водата в плувни басейни.

– Извършваме абонаментна поддръжка на басейни и техническите съоръжения към тях.

– Изготвяме на индивидуални програми за поддръжка, според изискванията на всеки клиент и степента на експлоатация на басейна

Пускане на басейна в експлоатация – механично почистване и химично третиране на водата.

Регулярни посещения от представител на фирмата за третиране на водата и доставка на препарати за поддръжка.

Периодичен анализ и контрол на водата – замерване нивата на pH, свободен хлор, прозрачност и др.

Техническа поддръжка и профилактика на всички съоръжения и системи – монтаж, демонтаж, ремонтни дейности.

Зазимяване на басейна след приключване на експлоатация.

Продажба на препарти и аксесоари за поддръжка на водата в басейните, ако поддръжката се извършва от Вас.

Посещение на специалист при необходимост.

Снимки